برای من فرقی نمیكنه دیوار آشپزخونه چه رنگی باشه .
یعنی : تا وقتی كه آبی، سبز، زرد، صورتی، مشكی، یشمی، خاكستری، عنابی، سفید و ... نباشه اشكالی نداره .
این یه كار، مردونه است .
یعنی : تو این كار هیچ منطق درستی نیست و تو هم سعی نكن دلیلی برایش پیدا كنی.
میخواهی تو درست كردن شام كمكت كنم؟
یعنی : پس چی شد این شام ؟ چرا رو میز آماده نیست ؟
چه فكر خوبی !
یعنی : این كار شدنی نیست و من كل روز رو برات كركری می خونم وحالت رو می گیرم .
بله عزیزم یا حتما حتما
یعنی : این یكی اصلا معنی نداره و چون شرطی شده ام از دهنم پریده .
زنم منو درك نمیكنه !
یعنی : همه قصه ها و خاطره های منو شنیده و دیگه خسته شده .
ماجرایش طولانیه و سر فرصت برات تعریف می كنم .
یعنی : اصلا خودم هم نفهمیدم چی شد .
من اخیرا" خیلی ورزش می كنم .
یعنی : باتری كنترل از راه دور تلویزیون تمام شده.
دسپتخت تو مثل دستپخت مادر مرحومم می مونه.
یعنی : تو هم كه غذا رو می سوزونی.
كمی استراحت كن عزیزم خسته شدی!
یعنی : بابا این جارو برقی رو خاموش كن می خوام فیلم ببینم.
چه جالب!
یعنی : آخ كه چقدر حرف می زنی!
عزیزم مادیات در عشق ما هیچ نقشی نداره !!
یعنی : باز سالگرد ازدواجمون رو فراموش كردم و كادو نخریدم.
این واقعا" فیلم خوبیه !
یعنی : تو این فیلم پر از بكش بكش و بزن بزن و ماشین سواریه.
این یه كار زنونه است!!
یعنی : این كار سخت كثیف و بی جیره و مواجب است.
با من ازدواج می كنی؟
یعنی : رخت چركهام تلنبار شده و كسی نیست دكمه های پیرهنم رو بدوزه؟
تو كه می دونی من چه حافظه ی بدی دارم!!
یعنی : من شعری رو كه كلاس سوم ابتدایی خوندم از حفظم نمره ماشینم رو كه سالها پیش فروختم ازبرم و ... اما تاریخ تولد تو رو یادم رفته
من برای این كارم دلیل دارم !!
یعنی : بذار فكر كنم ببینم چه دلیلی می تونم برای این كارم پیدا كنم .
منظورت چیه؟ تو كه لباس داری؟
یعنی : یادت رفته چهار سال پیش برای خودت لباس خریدی؟
دلم برات تنگ شده!!
یعنی : نمی تونم جورابامو پیدا كنم. بچه ها گشنشونه و ...
ما تو كار خونه با هم مشاركت می كنیم!!
یعنی : من ریخت و پاش می كنم او جمع و جور می كند.