مدرسه ما : پایگاه جهنمی

خروج از مدرسه : فرار از آلكاتراس

دیدن مدیر از دور : شبهی در تاریكی

نمره بیست : افسانه آه

مدیر مدرسه : مرد 6 میلیون دلاری

شوخی با مدیر : بازی با مرگ

روز دادن كارنامه : حادثه در كندوان

امتحان : شاید وقتی دیگر

روزی كه معلم به كلاس نمی آید : بوی خوش زندگی

اخراج از كلاس : یك بار برای همیشه

نمازخانه دبیرستادن : قطعه ای از بهشت

زنگ آخر : آرایشگاه زیبا

امحان پایان ترم : قلب ها برای كه می تپد

پیام متقلب برای دیگران : چشم هایم برای تو

راهی برای متقلبان : جیب بر ها به بهشت نمی روند

آنتن مدرسه : جاسوس سه جانبه

جای سیلی معلم : دایره سرخ

دبیر تربیتی : پاك باخته

صفر های پشت سر هم : برج مینو

اعتراض برای نمره : شلیك نهایی

حیاط مدرسه : پارک ژوراسیک

زنگ ورزش : المپیک در بازداشتگاه

شوراءدبیران : جنگ نفتکشها

ناظم : پلیس آهنی

کنکور : بالاتر از خطر

دیدن معلم از دور :
سایه عقاب ها

نگاه معلم : بگذار زندگی کنم

دانشگاه : سرزمین آرزوها

خارج از مدرسه :
آن سوی آتش

بحث با مدیر : فریاد زیر آب

شاگرد اول كلاس : پرنده كوچك خوشبختی

پای تخته : لبه تیغ

دیكتاتوری معلم : مزد ترس

منفی های پشت سر هم : گلوله های بی صدا

اولین دانش آموزی كه معلم از او درس می پرسد : قربانی

وراجی سر كلاس : مجوز مرگ

آخر كلاس : بهشت پنهان

مبصر كلاس : افعی

بوی جوراب بچه ها : عطر گل یاس

دبیرام مدرسه ما : تبعیدی ها

اخراج از مدرسه : می خواهم زنده بمانم

سایه دبیر تربیتی : سایه شوگان

دفتر دبیران : خانه ارواح

نمره ده : شانس زندگی

اتاق ورزش : جزیره آدم خور ها

دستشویی : اطاق گاز

سال آخر دبیرستان : سال های بی قراری

ساختمان مدرسه : آسمان خراش جهنمی

اخراجی ها : بینوایان

رفتن به دانشگاه : هدف سخت

دفتر مدیر : کلبه وحشت

صاحبان نمره زیر ده : سربداران

كیف های دانش آموزان : محموله

ظرفیت نیمكت ها : دو نفر و نصفی

سوسك در كلاس : انفجار در اطاق عمل

كلاس خصوصی : وعده پنهان

زنگ ادبیات : نان و شعر

دفتر ناظم : محكمه عدالت

حالت دانش آموز هنگام پاسخ دادن : زرد قناری

دانش آموزان رشته ریاضی : سوته دلان

رفتار مشاور مدرسه با دانش آموزان : عاشقانه